Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemianowicach Śląskich

Dokumenty

Powyższy wniosek służy do wydania:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  • orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego
  • orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Scroll to Top
Skip to content