Inne formy wsparcia

Szczegółowe formy pracy realizowane w czasie ograniczenia funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemianowicach Śl.

Pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta, doradca zawodowy są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej. Każdorazowo wymagany… Czytaj dalej »Szczegółowe formy pracy realizowane w czasie ograniczenia funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemianowicach Śl.

Wsparcie dla nauczycieli i szkół

Poniżej zamieszczamy link pomocy przy organizowaniu kształcenia zdalnego. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jak-prowadzic-lekcje-online-poradnik-dla-nauczycieli-i-dyrektorow?fbclid=IwAR0ijei0GsuH113cd3eyEWzwPZYjQ8UcIxHW4EESQSWrtZtvg9l5HJ_PD5Q