Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa jest skuteczną metodą terapeutyczną stosowaną w przypadku występowania zaburzeń uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. Jest również wykorzystywana w terapii dzieci z problemami w uczeniu się , z zakłóceniami uwagi, z zaburzeniami emocjonalnymi, z problemami w komunikacji, z trudnościami psychomotorycznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz z trudnościami w nauce języków obcych.

Trening w metodzie polega na odsłuchiwaniu dźwięków podawanych drogą powietrzną oraz kostną z tzw. „elektronicznego ucha” (modelu ucha ludzkiego) – urządzenia zaprojektowanego przez twórcę metody – Alfreda Tomatisa (1920-2001) i opiera się na prawach Tomatisa, które w uproszczeniu zakładają, że głos ludzki zawiera tylko to, co słyszy ucho. Jeżeli uchu uszkodzonemu umożliwi się ponowne prawidłowe słyszenie, to wówczas jakość głosu ulegnie szybkiej i nieświadomej poprawie. Odpowiednia stymulacja słuchowa w myśl praw Tomatisa spowodować ma zdecydowaną i trwałą poprawę artykulacji.

Szerokie zastosowanie metody jest możliwe dzięki jej specyfice polegającej na tym, iż wykorzystywane podczas terapii dźwięki pobudzają ucho wewnętrzne zarówno na płaszczyźnie słuchowej, jak i motorycznej. Metoda pozwala również zmierzyć uzyskane postępy.

Terapia jest bezpłatna. Zapisy w PPP u terapeutów.