Screeningowy audiometr tonalny

Umożliwia precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci , młodzieży i osób dorosłych.
Składa się z modułu diagnozy słuchu obwodowego oraz modułu diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego w zakresie umiejętności różnicowania długości dźwięków i wysokości dźwięków.