Biofeedback

EEG – BIOFEEDBACK to metoda treningu pracy mózgu prowadząca do zwiększenia jego możliwości. Pomaga odpowiednio zrelaksować się, poprawia koncentrację uwagi oraz szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału. Wpływa na usprawnienie procesów poznawczych, a co za tym idzie – skutkuje polepszeniem wyników w nauce.

EEG – Biofeedback stosuje się m.in.
w następujących zaburzeniach:

  • trudności w dłuższej koncentracji uwagi
  • nadpobudliwość psychoruchowa
  • problemy szkolne (słabe wyniki w nauce, dysleksja, dysortografia)
  • zaburzenia neurorozwojowe
  • zaburzenia psychosomatyczne o podłożu stresogennym

Terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna dla dziecka.