Rodzice


ZAPISY NA WSZYSTKIE OFEROWANE ZAJĘCIA PRZYJMUJE SEKRETARIAT PORADNIZAJĘCIA INDYWIDUALNE


Coaching

DLA KOGO

Indywidualne sesje coachingowe przeznaczone dla rodziców w celu udzielenia wsparcia do wprowadzenia zmian w swoim życiu.

KORZYŚCI

Coaching osobisty (life coaching) jest doskonałym wsparciem dla wszystkich osób, które czują gotowość do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Coaching osobisty daje klientowi możliwość całkowitego spojrzenia na swoje życie, zastanowienia się dokąd zmierza, przemyślenia, w jakich obszarach najbardziej potrzebuje zmian.

Coaching osobisty może dotyczyć:

 • rozwoju osobistego (odkrywanie własnych pragnień, motywowanie siebie, budowanie pewności siebie, zwiększanie wiary we własne możliwości)
 • poprawy relacji w rodzinie, pracy i szkole realizowania własnych pasji radzenia sobie ze stresem.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCA

 • Renata Jaroń – Guzy

Systemowa terapia rodzin

DLA KOGO

Dla rodzin z problemem lub w kryzysie, w których dziecko cierpi z powodu zaburzeń emocjonalnych lub rozwojowych w których dziecko sprawia kłopoty wychowawcze w których rozmowy często kończą się kłótnią, wzajemnym ranieniem się które stają w obliczu sytuacji kryzysowej np. rozwodu, separacji w których ktoś cierpi z powodu choroby somatycznej które stają w obliczu straty, śmierci lub kalectwa jednego z członków rodziny.

KORZYŚCI

Na sesji terapeutycznej omawiane są wzajemne relacje w rodzinie, sposoby komunikowania się bliskich osób tak, aby odnaleźć źródło zaburzonego zachowania członka rodziny.

W terapii rodzina może nauczyć się nowego funkcjonowania, sposobu porozumiewania poprzez otwarte mówienie o swoich emocjach i przeżyciach. Istotną kwestią jest spójność przekazu werbalnego i niewerbalnego. Dzięki terapii może zostać wypracowana nowa strategia rozwiązywania problemów i radzenia sobie z trudnościami. Tym samym relacje rodzinne stają się bardziej poprawne i satysfakcjonujące.

KIEDY

 • wtorek 12:00-17:00
 • środa 11:00-16:00
 • czwartek 12:00-17:00

PROWADZĄCA

 • Ewa Bulska – Mazur

Mediacje rodzinne

DLA KOGO

Mediacje rodzinne pozwalają rozwiązywać niemal wszystkie konflikty między członkami rodziny, w których samodzielne dojście do porozumienia nie udało się. W szczególności udział mediatora pomaga w ustaleniu spraw około rozwodowych, w tym:

 • warunków rozstania   sposobów opieki nad dziećmi   miejsca zamieszkania dzieci,
 • kwestii finansowych (alimenty) i podziału majątku   kontaktów dzieci z dalszą rodziną konflikty małżeńskie.

KORZYŚCI

Dostosowanie rozwiązań do szczególnych potrzeb stron sporu. Oszczędzenie członkom rodziny – co jest szczególnie istotne w przypadku dzieci – wielu stresów i negatywnych emocji oraz satysfakcja z samodzielnego podejmowania decyzji we własnych sprawach.

W przypadku konfliktów towarzyszących rozwodowi mediacja może prowadzić do uniknięcia rywalizacji w postępowaniu sądowym oraz ułatwić rodzicom kooperację w kwestiach związanych z opieką nad dziećmi.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCA

 • Aleksandra Skwara

Ustawienia systemowe rodziny metodą Berta Hellingera

DLA KOGO

Głęboka terapia dla osób, które cierpią i nie widzą źródeł swego cierpienia. 

Dla ludzi przewlekle chorych z różnymi dolegliwościami. Mimo braku widocznych przyczyn w kontekście ich życia borykają się ze szczególnym cierpieniem, zupełnie dla nich nie zrozumiałym.

KORZYŚCI

Pacjenci mają możliwość głębszego wglądu w przyczyny swoich problemów osobistych i związanych z rodziną, które sięgają kilka pokoleń wstecz. Ustawienia rodzinne stanowią dla osób poszukujących pomocy drogę do odkrycia podskórnie działających powiązań i przymusów. W obrazowy sposób uświadamiają, że określone problemy mają swoje przyczyny w fatalnej, przejmowanej przez kolejne pokolenia spuściźnie uczuć, poglądów i zasad życiowych. Z całą pewnością metoda ta nie jest panaceum na wszystkie trudności i problemy. Nie może być stosowana zamiast psychoterapii, wtedy gdy jest wskazana stopniowa, dłuższa praca. Dobrze się sprawdza jako część procesu, a także jako impuls do zmiany, szczególnie w obszarze relacji w rodzinie.

KIEDY

 • wtorek 12:00-17:00
 • środa 11:00-16:00
 • czwartek 12:00-17:00

PROWADZĄCA

 • Ewa Bulska – Mazur

Terapia małżeństw i par

DLA KOGO

Terapia małżeństw i par adresowana dla osób, które:

 • przeżywają trudności w porozumieniu się, są w konflikcie
 • chcą być razem, ale mają wątpliwości czy stworzą udany związek łatwo wpadają w złość, co powoduje duże napięcie i kłótnie w związku doświadczają zmiany w związku, (np. zmiana miejsca zamieszkania, narodziny dziecka, utrata pracy, zdrada)
 • mają poczucie „wypalenia” emocjonalnego w związku, słabnięcia więzi, spadku wzajemnego zainteresowania
 • przeżywają kryzys, myślą o rozstaniu

KORZYŚCI

Terapia par i terapia małżeńska polecana jest nie tylko dla związków, które przeżywają kryzys, trudności czy konflikty, ale również dla tych, w których partnerzy chcieliby nauczyć się w bezpieczny sposób wyrażać swoje potrzeby i uczucia. Na wspólnych spotkaniach można przełamać bariery komunikacyjne i emocjonalne w związku, rozpoznać aktualny problem pary jak również każdego z partnerów z osobna oraz przyjrzeć się, w jaki sposób zachowanie jednego z partnerów uaktywnia zachowanie drugiego. Spotkania mają na celu pomóc partnerom usunąć przyczyny konfliktu oraz nauczyć funkcjonowania w związku z korzyścią dla obojga.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Aleksandra Skwara
 • Ewa Bulska-Mazur

ZAJĘCIA GRUPOWE


Grupa wsparcia

DLA KOGO

Dla rodziców dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym i szkolnym (kl.I-III).

KIEDY

Każda ostatnia środa miesiąca godz. 18:00.

PROWADZĄCE

 • Wioletta Podsiadło
 • Małgorzata Wons

„Rozwód to nie koniec bycia rodzicem”

DLA KOGO

Dla rodziców , którzy chcą wspólnie wychowywać swoje dzieci po rozwodzie.

KORZYŚCI

Rodzice kierując się miłością do dziecka mają możliwość nauczyć się ze sobą współpracować po rozwodzie .Pomimo ,że ich małżeństwo się skończyło, nadal jednak są i już na zawsze pozostaną rodzicami. Pozbywając się wzajemnych urazów, wypracowując krok po kroku nowe relacje między sobą minimalizują skutki rozstania.

Jednocześnie poprzez swoją pracę zwiększają kompetencje rodzicielskie.

Spotkania są szansą:

 • wymiany doświadczeń   otrzymania wsparcia przy podejmowaniu ważnych życiowych decyzji zwiększenia samoświadomości,
 • lepszego radzenia sobie z trudnymi emocjami w sytuacji rozstania.

KIEDY

Terminy dostępne na w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCA

 • Ewa Bulska-Mazur

Grupa wsparcia dla osób przed, w trakcie i po rozwodzie

DLA KOGO

Spotkania przeznaczone są dla rodziców będących w sytuacji rozwodu, separacji lub rozstania.

KORZYŚCI

Na spotkaniach nauczysz się jak radzić sobie z gniewem i złością, jak pozbyć się lęku przed niepewną przyszłością bez partnera oraz co zrobić, kiedy doskwiera samotność. Będziemy mówić o potrzebach dziecka i rodzica, sposobach rozwiązywania konfliktów, asertywności.

Spotkania są szansą:

 • wymiany doświadczeń
 • otrzymania wsparcia przy podejmowaniu ważnych życiowych decyzji
 • zwiększenia samoświadomości lepszego radzenia sobie z trudnymi emocjami w sytuacji rozstania.

KIEDY

Pierwszy wtorek miesiąca 17:00 – 19:30.

PROWADZĄCA

 • Aleksandra Skwara

Warsztat dla rodziców w sytuacji kryzysowej „Lepiej rozmawiać”

DLA KOGO

Zapraszamy zarówno pary rodziców znajdujące się w sytuacji kryzysu małżeńskiego spowodowanego rozstaniem (również wyjazdem zarobkowym), separacją czy rozwodem, jak i pojedynczych rodziców szukających pomocy w sytuacji kryzysu lub rozstania z partnerem.

KORZYŚCI

Warsztaty pomagają w rozwiązywaniu bolesnych, ważnych problemów i mogą pomóc Państwu przemyśleć i zaplanować dalsze życie Was obojga (razem lub osobno) i Waszych dzieci, które pozostaną Waszymi dziećmi bez względu na to, jak ułożycie swoją przyszłość. W trakcie zajęć będą poruszane takie zagadnienia jak:

 • potrzeby dzieci uwikłanych w konflikt rodziców – rozumienie ich i odpowiadanie na nie,
 • ustalanie rodzicielskiego planu wychowawczego rozumienie ról rodziców w rodzinie i w życiu dziecka mediacja w sytuacji konfliktu rodzinnego – cele, zasady i przebieg.

KIEDY

Warsztaty trwają dwa dni od godz. 16:00 do godz. 20:00.

Planowane są dwie edycje, terminy dostępne na w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCA

 • Aleksandra Skwara