Nauczyciele


ZAPISY NA WSZYSTKIE OFEROWANE ZAJĘCIA PRZYJMUJE SEKRETARIAT PORADNIZAJĘCIA INDYWIDUALNE


Coaching

DLA KOGO

Indywidualne sesje coachingowe przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących w siemianowickich przedszkolach i szkołach. Coaching to pomaganie danej osobie w doskonaleniu jej działania przez stosowanie refleksji, zaszczepienie konkretnej umiejętności lub wykorzystanie odpowiedniej dziedziny wiedzy. Może też być to takie zaplanowanie procesu, aby uczestnik szkolenia przez rzetelną ocenę bądź ukierunkowaną praktykę i regularną informację zwrotną mógł rozwijać swoje umiejętności i osiągać określone kompetencje. Coaching pomaga w osiąganiu lepszych wyników w wykonywaniu powierzonych obowiązków zawodowych. Indywidualna sesja trwa do 60 minut. Proces coachingu to najczęściej od 6 do 12 sesji.

KORZYŚCI

Korzyści dla nauczyciela:

 • systematyczna, uporządkowana refleksja, nad jakością własnej pracy wzrost własnych kompetencji praktycznych rozwój dostosowany do indywidualnych potrzeb nauczyciela pogłębienie relacji z otoczeniem, poczucie wsparcia lepszy kontakt z uczniami i większa satysfakcja z ich wyników profilaktyka wypalenia zawodowego.

Korzyści dla szkoły:

 • wzrost zaangażowania i motywacji uczniów i nauczycieli wzmocnienie kultury wzajemnego uczenia się i współpracy szybkie korygowanie błędów
 • ustawiczne doskonalenie kompetencji i podnoszenie jakości wykonywanej pracy poprawa wizerunku – szkoła, jako instytucja ucząca się.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCA

 • Aleksandra Skwara

ZAJĘCIA GRUPOWE


Badania grupowe określające dalszy kierunek Warsztaty dla nauczycieli – poradnictwo zawodowe

DLA KOGO

Nauczyciele – doradcy zawodowi szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych.

KORZYŚCI

Warsztaty mają na celu opracowanie scenariuszy zajęć do pracy z młodzieżą w zakresie przygotowania do planowania ścieżek edukacyjnych oraz wyboru dalszego kierunku kształcenia.

KIEDY

Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie poradni do końca października 2018 r.

PROWADZĄCE

 • Janina Kapica
 • Blanka Kamińska

Jak sobie radzić na rynku edukacyjnym?

DLA KOGO

Dyrektorzy i zastępcy szkół wszystkich poziomów.

KORZYŚCI

Poznanie nowatorskiego podejścia do zarządzania i marketingu w edukacji:

 • cele i zadania marketingu edukacyjnego,
 • zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych,
 • jak dobrze „sprzedać” szkołę?
 • budowanie wizerunku szkoły, analiza SWOT,
 • mocne i słabe strony kadry naszej szkoły,
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym,
 • możliwości promocji szkoły,
 • praca zespołowa pracowników szkoły podstawą skutecznego marketingu edukacyjnego,
 • rola dyrektora w budowaniu wizerunku szkoły,
 • zadania nauczycieli,
 • rola rodziców.

Zmiany zachodzące w otoczeniu szkół  (niż demograficzny, kryzys ekonomiczny, zmiany podstawy programowej itp.) zmuszają szkoły do poszukiwania odpowiednich działań pozwalających na budowanie przewagi konkurencyjnej. Jak twierdzi dr Anna Drapińska (adiunkt na Wydziale zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej) nowe podejście do zarządzania staje się koniecznością.

KIEDY

Termin do ustalenia.

PROWADZĄCA

 • Aleksandra Skwara

Warsztat  „Emisja i higiena głosu”

DLA KOGO

Zainteresowani nauczyciele, osoby czynnie pracujące głosem, osoby mające problemy z głosem.

KORZYŚCI

Podanie uczestnikom w atrakcyjny sposób podstaw teoretycznych higieny emisji głosu oraz zapoznanie z zasadami prawidłowego i efektywnego korzystania z aparatu mowy. Uświadomienie celu i znaczenia prawidłowej emisji i higieny głosowej. Omówienie zasad profilaktyki i rehabilitacji głosu wraz z przedstawieniem przydatnego zestawu ćwiczeń. Zaznajomienie z wybranymi technikami relaksacyjnymi redukującymi napięcie psychofizyczne a także z poszczególnymi technikami oddechowymi, artykulacyjnymi  i fonacyjnymi.

KIEDY

Termin do ustalenia.

PROWADZĄCA

 • Elżbieta Skrzypiec – Kucharzewska