Metoda Warnkego

Metoda Warnkego jest kompleksowym postępowaniem diagnostycznym i terapeutycznym przeprowadzanym za pomocą elektronicznego narzędzia, jakim jest „Brain-Boy Universal Professional”.

Diagnoza ma na celu kontrolę zakresu, w jakim funkcje centralnego przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych są zautomatyzowane.

Trening pozwala na poprawienie funkcjonowania w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz słuchowo – ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi.
Trening metodą Warnkego obejmuje 3 obszary: automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych, automatyzację koordynacji półkul mózgowych, rozwój i automatyzację „wzrokowego języka”.
Dzięki treningowi mózg porządkuje odebrane bodźce, co prowadzi do zrozumienia przekazywanych informacji i jest w stanie je odczytać w sposób automatyczny. Zaburzenia automatyzacji stanowią istotną przyczynę problemów rozwojowych, obejmujących sferę języka mówionego i pisanego, a tym samym trudności w nauce, czytaniu czy pisaniu.

W terapii stosuje się także trening sensomotoryczny czyli ćwiczenia wykonywane według określonych z góry wzorców ruchowych. Często są to zadania proste, ale z niestandardowymi lub nowymi kombinacjami i wariacjami. Różne wymagające zadania na koordynację zorientowane powinny być na określony cel. Różnorodność zadań sprawia, że określone procesy sterowania i regulacji zostają uogólnione, czyli dziecko coraz efektywniej zaczyna pracować i osiąga pierwsze sukcesy w domu, w przedszkolu czy szkole. Ćwiczenie w warunkach specjalnych (inny materiał, presja czasowa, punkt skupienia), prowadzone są w celu poszerzenia doświadczeń ruchowych. Nagłe, nieprzewidziane zmiany, które często zachodzą w codziennym życiu a przełożone na warunki terapeutyczne szybko budują doświadczenie ruchowe. Skutki terapii sensomotorycznej są o wiele skuteczniejsze, niż stałe, przewidywalne zmiany wprowadzane w niewielkich etapach, jak to ma miejsce w innych metodach terapeutycznych.

Więcej informacji nt. Metody Warnkego znajdziecie Państwo na stronie poświęconej temu zagadnieniu.