Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Olimpijskiej 2A w Siemianowicach Śląskich.
  2. Inspektorem ochrony danych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich jest Pan Sergiusz Kunert, e-mail: iod24@agileo.it
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleconego badania psychologiczno-pedagogicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, lub Art.9 ust. 2 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty upoważnione z przepisu prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
  6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań w celu właściwego rozpatrzenia sprawy.
  9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu