SCENARIUSZ ZAJĘĆ REINTEGRACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CZĘŚĆ III : „PRAWIE PERFEKCYJNY POWRÓT DO SZKOŁY”

Grupa: klasy IV – VI

Czas trwania: 1 godzinna lekcyjna

Cel zajęć:

– reintegracja uczniów

– wspólne tworzenie ustaleń, dzięki którym szkoła i klasa będą bezpiecznym miejscem osiągania sukcesów

– tworzenie wspólnej wizji tego, za co odpowiadają uczniowie, każdy z osobna i jako klasa

– uczenie autorefleksji i samoregulacji

Formy pracy: indywidualna, w parach, grupowa, na forum

Przebieg zajęć:

  1. „Aby powrót do szkoły był najlepszym z możliwych…?” (praca na forum – burza mózgów)

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: „Co wszyscy musimy zrobić aby powrót do szkoły był najlepszym z możliwych, abyśmy mogli spokojnie się uczyć, abyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie i dobrze się pomiędzy nami układało?”. Następnie nauczyciel pisze na tablicy „ABY POWRÓT DO SZKOŁY BYŁ NAJLEPSZY Z MOŻLIWYCH BĘDZIEMY…”

Nauczyciel zachęca uczniów do udzielania odpowiedzi i zapisywania ich na tablicy. Jeśli uczeń sugeruje odpowiedź, która jest niezgodna z zasadami panującymi w szkole np. „każda nasza przerwa powinna trwać 20 minut” – nauczyciel urealnia propozycję mówiąc „Czyż to nie byłoby przyjemne! Jednak przerwy są takie jakie są i nie możemy tego zmienić”.

Po wyczerpaniu się pomysłów, uczniowie pod przewodnictwem nauczyciela sortują je w cztery lub pięć kategorii. Każdej kategorii można nadać jakąś nazwę, np.:

– dobra zabawa

– zachowania pełne szacunku

– rozwijanie przyjaźni

– pomoc w nauce

– dbanie o otoczenie

– troszczenie się o siebie nawzajem

(przewidywany czas trwania 10 min.)

  • „Jak to zrobić?” (praca w małych grupach)

Uczniowie dzielą się na tyle grup, ile było kategorii w poprzednim zadaniu. Każda grupa otrzymuje specjalny szablon (zał. 2). W nagłówku po słowach „Będziemy…” wpisuje nazwę jednej z kategorii np. Będziemy nawzajem pomagać sobie w nauce.

Uczniowie w swojej grupie zastanawiają się co konkretnie będą mówić i robić aby zrealizować ten cel, a swoje pomysły zapisują w odpowiednich rubrykach. Nauczyciel udziela każdej grupie wskazówek i inspiracji.

Przykład:

  Będziemy nawzajem pomagać sobie w nauce
  By to zrobić, mówimy: – wiem jak to zrobić, chcesz żebym
  ci pomógł? – świetnie ci poszło! – usiądź obok mnie! – czy mogę się do ciebie przyłączyć? – to też mnie interesuje – możesz pożyczyć tę książkę! – jak chcesz, to ci to wytłumaczę!
  By to zrobić, robimy: – pracujemy w ciszy – słuchamy się nawzajem – razem ćwiczymy – dzielimy się rzeczami – zauważamy swój wkład pracy – pomagamy sobie nawzajem

 (przewidywany czas trwania 20 min.).

  • „Nasze zasady – aby powrót do szkoły był najlepszy z możliwych” (praca na forum)

Każda grupa prezentuje swoje pomysły opracowane w poprzednim ćwiczeniu. Następnie są one omawiane na forum klasy, nauczyciel również, jako członek społeczności, wyraża swoje zdanie. Po zweryfikowaniu przez grupę uzupełnione tabele są umieszczone na wspólnej planszy, jako kodeks współpracy obowiązujący w klasie, pod którym podpisuje się każdy uczeń.

opracowały: Barbara Lipińska i Anna Mierzwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *