SCENARIUSZ ZAJĘĆ REINTEGRACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CZĘŚĆ II : „W NASZEJ DRUŻYNIE KAŻDY JEST WAŻNY I POTRZEBNY ”

Grupa: klasy IV – VI

Czas trwania: 1 godzinna lekcyjna

Cel zajęć:

– reintegracja uczniów

– doświadczenie wkładu w życie społeczności oraz możliwości uczenia się od innych

– nauka odpowiedzialności, empatii i szacunku dla różnorodności

Formy pracy: indywidualna, w parach, grupowa, na forum

Przebieg zajęć:

  1. „Kto tworzy drużynę?” (praca na forum – burza mózgów)

Uczniowie inspirowani przez nauczyciela zastanawiają się nad tym, kto wchodzi w skład drużyny sportowej. Wyznaczona osoba spisuje odpowiedzi na tablicy. Przykładowe odpowiedzi: zawodnicy – każdy na innej pozycji; gracze rezerwowi; trenerzy; fizjoterapeuta; psycholog; dietetyk; lekarz.

Następnie nauczyciel modeluje dyskusję pomagając grupie dojść do następujących wniosków:

– każdy ma inne predyspozycje i zasoby

– każdy w drużynie ma inną rolę i zadania

– każdy jest potrzebny i przydatny dla drużyny

– bez udziału którejkolwiek z osób drużyna nie byłaby drużyną

(przewidywany czas trwania 10 min.).

  • „Co mogę dać mojej drużynie?” (praca w małych grupach)

WAŻNE!

Zadanie wymaga wcześniejszego przygotowania przez nauczyciela krótkiej informacji o zasobach każdej z osób w celu udzielania wskazówek i podpowiedzi podczas pracy grupowej.

Uczniowie dzielą się na cztery małe grupy (od trzech do pięciu osób). Każda osoba w grupie wypowiada się na następujące tematy:

– co mogę dać mojej drużynie

– w czym moja drużyna może na mnie liczyć

– do czego mogę być potrzebny

Pozostali członkowie grupy pomagają wypowiadającej się osobie podkreślając jej mocne strony, przywołując sytuacje, w których okazała się pomocna, podając swoje pomysły. Następnie każdy członek grupy z pomocą swojej grupy stara się symbolicznie przedstawić swoją ważność i przydatność dla społeczności klasowej np. Kasia – wspierająca – symbol serca na dłoni.

 (przewidywany czas trwania 20 min.).

  • Prezentacja efektów pracy poszczególnych grup z poprzedniego zadania (praca na forum).

Każdy członek grupy lub jej przedstawiciel opowiada w czym może być pomocny klasie oraz prezentuje i objaśnia stworzony symbol charakteryzujący jego udział w drużynie/klasie. Następnie przykleja swój symbol na dużej kartce papieru. Powstały plakat będzie symbolizował klasę jako współpracującą drużynę (przewidywany czas trwania 15 minut).

opracowały: Barbara Lipińska i Anna Mierzwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *