SCENARIUSZ ZAJĘĆ REINTEGRACYJNYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CZĘŚĆ I : „ JESTEŚMY DRUŻYNĄ”

Grupa: klasy IV – VI

Czas trwania: 1 godzinna lekcyjna

Cel zajęć:

– reintegracja uczniów

– doświadczenie współpracy między uczniami

– budowanie społeczności uczniowskiej

Formy pracy: indywidualna, w parach, grupowa, na forum

Przebieg zajęć:

  1. „Co masz w plecaku?” (praca indywidualna i w parach)

Uczniowie dobierają się w pary. Każdy z uczniów otrzymuje kartę pracy (zał. 1), którą wypełnia indywidualnie lub z pomocą partnera. Następnie w parze uczniowie rozmawiają o swoich odpowiedziach (przewidywany czas trwania 10 min.).

  • „Po czym nas poznacie?” (praca w małych grupach)

Uczniowie dzielą się na cztery małe grupy. Każda grupa przygotowuje trzy propozycje:

I grupa – klasowego logo

II grupa – klasowego hasła

III grupa –  klasowej flagi

IV grupa – klasowego przywitania w formie gestów.

Tematem przewodnim tworzonych prac jest współpraca między uczniami oraz podkreślenie znaczenia wspólnoty klasowej (przewidywany czas trwania 20 min.).

  • Prezentacja projektów z poprzedniego zadania (praca na forum).

Przedstawiciel każdej grupy prezentuje przygotowane przez grupę propozycje. Następnie klasa głosuje nad wyborem jednego wspólnego logo, hasła, flagi oraz przywitania (przewidywany czas trwania 15 minut).

opracowały: Barbara Lipińska i Anna Mierzwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *