Analiza badań ankietowych dla nauczycieli z Siemianowic Śląskich w związku z przedłużającą się sytuacją pandemiczną i planowanym powrotem do edukacji stacjonarnej

W marcu 2021r. została przeprowadzona przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Siemianowicach Śl. ankieta dla nauczycieli w związku z przedłużającą się sytuacją izolacji i planowanym powrotem do edukacji stacjonarnej. Zostało przygotowanych 6 pytań dotyczących potrzeb uczniów, nauczycieli, rodziców, a także działań oraz form wsparcia jakich może udzielić poradnia w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.      

Pytania brzmiały następująco:

 1. Jakie dostrzegacie Państwo potrzeby uczniów dotyczące funkcjonowania społecznego, emocjonalnego oraz poznawczego w aktualnej sytuacji epidemiologicznej?
 2. Jakie działania może podjąć poradnia psychologiczno-pedagogiczna, które ułatwiałyby realizację wskazanych przez Państwa potrzeb uczniów?
 3. Jakie dostrzegacie Państwo potrzeby nauczycieli w zakresie uzyskania pomocy, której może udzielić poradnia psychologiczno-pedagogiczna?
 4. Jakiego rodzaju form wsparcia potrzebują nauczyciele?
 5. Jakie dostrzegacie Państwo potrzeby rodziców w zakresie uzyskania pomocy, której może udzielić poradnia psychologiczno-pedagogiczna ?
 6. Jakiego rodzaju form wsparcia potrzebują rodzice?

Po dostarczeniu wypełnionych ankiet przeprowadzona została analiza, a jej podsumowanie wykazało m.in. następujące potrzeby:

 1. Uczniowie zgłaszają:
 2. potrzebę bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i nauczycielami potrzebę umiejętności zarządzania  czasem, obowiązkami  i higieną pracy/dyscyplina   potrzebę podniesienia motywacji do nauki 
 • Nauczyciele oczekują:
 • webinariów,  konsultacji  telefonicznych, szkoleń, prelekcji dotyczące problemów w funkcjonowaniu dzieci,radzenia sobie ze stresem / nauczycieli i dzieci/, pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych       
 • Rodzice zgłaszają potrzebę:
 • wsparcia psychologiczno-emocjonalnego
 • pomocy w motywowaniu dziecka do pracy/nauki zdalnej
 • grupy wsparcia

W odpowiedzi na oczekiwania odbiorców ankiety poradnia proponuje następujące działania:

 • Szkoła dla rodziców:
 • cykl wykładów
 • spotkania on-line

     Możliwość jednorazowego lub cyklicznego uczestniczenia w spotkaniach online, mających na celu podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców. Na każdym spotkaniu będzie poruszany inny temat np. budowanie pozytywnej samooceny, uczenie współpracy, motywowanie do obowiązków, pomoc w radzeniu sobie z emocjami.

Równocześnie cykl cotygodniowych artykułów na stronie internetowej poradni przybliżający rodzicom temat Pozytywnej Dyscypliny jako podejścia do wychowania i budowania relacji
z dziećmi. Może być on traktowany zarówno jako wprowadzenie lub podsumowanie spotkań online, jak też niezależna całość dla rodziców preferujących taką formę poszerzania umiejętności rodzicielskich.

 • Webinaria dla nauczycieli, np. dot. wypalenia zawodowego, cyberhigieny:

     Webinaria dla nauczycieli „wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela – profilaktyka
i radzenie sobie z nim”.

Program:

 • czym jest wypalenie zawodowe
 • obraz, symptomy wypalenia zawodowego
 • co charakteryzuje nauczycieli zadowolonych ze swojej pracy – czego możemy się od nich nauczyć
 • kto może pomóc nauczycielom zagrożonym wypaleniem zawodowym
 • Grupy wsparcia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów


     Grupa konsultacyjno-szkoleniowa dla pedagogów i psychologów szkolnych szkół podstawowych
i ponadpodstawowych jako forma doskonalenia zawodowego psychologów i pedagogów szkolnych
w formie comiesięcznych spotkań.

 • rozwój warsztatu pracy
 • dzielenie się doświadczeniem zawodowym
 • analiza trudnych przypadków
 • profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego
 • Blog logopedyczny na Facebooku
 • Przygotowanie i publikacje na stronie Facebooka poradni dla nauczycieli
  i rodziców:
 • informacji o sposobach pomocy dziecku
 • porad wychowawczych
 • artykułów dotyczących zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • wsparcia dla nauczycieli, w tym propozycji narzędzi metod pracy z dzieckiem
 • działam podejmowanych przez PPP

Termin spotkań zostaną podane do szkół i przedszkoli oraz na stronie internetowej.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich

mgr Ewa Bandała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *