Pozytywna dyscyplina – wprowadzenie

Zapraszam Państwa na cykl mini-artykułów na temat Pozytywnej Dyscypliny.

W dniu dzisiejszym garść wstępnych informacji.

Pozytywna Dyscyplina jest podejściem do dziecka, wychowania i życia rodzinnego. Jest alternatywą dla naszych rodzicielskich wahań pomiędzy surowością i pobłażliwością. Pozwala na budowanie
u dziecka przekonań i umiejętności ważnych w życiu społecznym i osobistym:

 • przekonania o osobistych zdolnościach: „Jestem zdolny i kompetentny”;
 • przekonania o własnym znaczeniu w relacjach z najbliższymi osobami: „To, co wnoszę jest ważne i jestem naprawdę potrzebny”;
 • przekonanie o wpływie na własne życie: „Mam wpływ na to, co się ze mną dzieje”;
 • umiejętności intrapersonalnych – rozumienia własnych emocji i wykorzystania tej wiedzy do rozwijania samoregulacji;
 • umiejętności interpersonalnych – umiejętność pracy z innymi oraz zawierania przyjaźni dzięki dobrej komunikacji, współpracy, negocjacjom, dzieleniu się i empatii;
 • umiejętności systemowego podejścia do życia – reagowania na ograniczenia codziennego życia oraz radzenia sobie z konsekwencjami w sposób odpowiedzialny, elastyczny i spójny;
 • umiejętności oceny – mądrej i spokojnej oceny sytuacji zgodnie z wyznawanymi wartościami.

Jest to możliwe dzięki czterem zasadom Pozytywnej Dyscypliny:

 • uprzejmość i stanowczość jednocześnie
 • budowanie poczucia przynależności i znaczenia
 • długofalowa skuteczność
 • budowanie wartościowych umiejętności życiowych i społecznych oraz kształtowanie charakteru

W kolejnych artykułach postaram się w przystępny sposób wyjaśnić każdą z tych zasad.

Na początku podróży do krainy Pozytywnej Dyscypliny warto uświadomić sobie jaki cel przyświeca nam w wychowaniu, czyli czego tak naprawdę chcemy dla swoich dzieci? Rodzice pytani o cechy
i umiejętności, które chętnie widzieliby u swoich dzieci zwykle podają taką listę:

 • pozytywny obraz własnej osoby
 • odpowiedzialność
 • samodyscyplina
 • współpraca
 • otwarty umysł
 • umiejętność obiektywnego myślenia
 • szacunek dla siebie i innych
 • współczucie
 • akceptacja siebie i innych
 • radość życia
 • zainteresowanie nauką
 • uprzejmość
 • szczerość, uczciwość
 • samokontrola
 • cierpliwość
 • poczucie humoru
 • troska o innych
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • mądrość
 • prawość

Można dodać do tej listy cechy, które Waszym zdaniem powinny się tam znaleźć. Dobrze pamiętać
o nich w trakcie zapoznawania się z Pozytywną Dyscypliną. Prawdopodobnie okaże się, że dzieci rozwijają w sobie te cechy i umiejętności, kiedy rodzina aktywnie korzysta z proponowanego przez Pozytywna Dyscyplinę modelu wzajemnego szacunku, współpracy i koncentracji na rozwiązaniach.

W kolejnym tygodniu spróbuję odpowiedzieć na pytanie skąd się wzięła Pozytywna Dyscyplina oraz co to znaczy być uprzejmym i stanowczym jednocześnie.

Zapraszam!

Anna Mierzwa
psycholog, edukator Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *